Kategorier
Varroafri birøkt

Terje Reinertsen har gått bort.

Terje Foldvik Reinertsen døde lørdag 4. november etter kort tids sykeleie.

Terje var en dyktig og nysgjerrig birøkter som stilte spørsmål ved etablerte sannheter og utfordret konvensjonelle metoder. Da varroa invaderte norske bikuber på 90-tallet, valgte Terje å avle frem bier som kunne bekjempe midden selv, fremfor å utsette biene for behandling med syrer. Det siste mente Terje var uforenlig med god bie-velferd – et standpunkt få delte den gang og som først i disse dager begynner å vinne terreng nasjonalt og internasjonalt.

I vår ble han hedret med Kongens fortjestemedalje for sitt utrettelige avlsarbeide. På Romerike finnes nå kanskje verdens beste populasjon av varroa-bekjempende bier, og forskere og birøktere fra mange land strømmer til for å studere «Reinertsen-biene». Terje arbeidet ufortrødent med nye ideer helt til det siste.

Terje var leder i Nedre Romerike birøkterlag i en mannsalder og satt i fylkeslagets styre i mange år. Han har holdt utallige kurs i birøkt og dronningavl og delte villig sin kunnskap med alle som ønsket å lære.
Ved hans bortgang har birøkter-Norge mistet en markant og innovativ birøkter – og biene har mistet en sann venn og forkjemper for deres helse og velferd.

Våre tanker går til hans kjære Anita, hans barn, barnebarn og oldebarn.

Loading