Tillitsvalgte

Styret består i 2023 av følgende personer:

Leder: Jon LønnveBærum birøkterlag
Nestleder:Tor ØvrumRaumnes birøkterlag
Kasserer:Per Sigmund Bø Bærum birøkterlag
Sekretær: Even H. Frøen ByBi Oslo
Styremedlem: Carl Peter Aaser Asker birøkterlag
Varamedlemmer:Arild Hansen
Helleik Rabbe
Oslo og omegn birøkterlag
Ås birøkterlag
Styret kan kontaktes på epostadressen osloogakershus@norbi.no eller ved å bruke kontaktsiden under fanen ‘Kontakt’.

Kontaktpersoner i styret :

Administrasjon av www.oabi.noEven H. Frøen
Avlsarbeid og oppfølging av fylkesdronningerTor Øvrum
Kontakt mot lokale landbruksorganisasjoner og mattilsynPer Sigmund Bø
Redaktør av programårbokCarl Peter Aaser

Revisorer :

Kirsti ErvikByBi Oslo
Terese Palmer (vara)Fet birøkterlag

Valgnemnd :

Svein Heggedal (leder)Fet birøkterlag
Elisabeth MuntheNedre Romerike birøkterlag
Christin RetvedtSki birøkterlag

Referatet fra årsmøtet den 9. februar 2023 finner du her.

Referat fra tidligere årsmøter finner du her.

Loading