Kategorier
Hjemmeside

Referat fra årsmøtet 9. februar er lagt ut.

Oslo og Akershus fylkesbirøkterlag avholdt sitt årsmøte 9. februar. Du finner den nye styresammensetningen og referat fra årsmøtet under fanen Tillitsvalgte i menyen.

Årsmøtet takket avtroppende tillitsvalgte for sin innsats for fylkeslaget:

Per Sigmund Bø, avtroppende styreleder

Didrik Lund, styreleder frem til 15. september 2022

Terje Reinertsen, avtroppende styremedlem

Ingjärd Øien, avtroppende varamedlem til styret

Roar Øimo, avtroppende varamedlem til styret

Elisabeth Munthe, avtroppende medlem av valgnemden

Loading