Kategorier
Hjemmeside

Referat fra årsmøtet 10. februar er lagt ut.

Oslo og Akershus regionslag avholdt sitt årsmøte 10. februar. Du finner den nye styresammensetningen og referat fra årsmøtet under fanen Tillitsvalgte i menyen.

Årsmøtet takket avtroppende tillitsvalgte for sin innsats for birøkterlaget:

  • Bernt Toverud, avtroppende varamedlem til styret
  • Kristian J Røysland, avtroppende styremedlem
  • Lars Erik Nygård, avtroppende revisor
  • Lars Christensen, avtroppende medlem av valgnemden

Loading