Om oss

Oslo og Akershus birøkterlag er et regionslag som samler lokallagene i fylkene Oslo og Akershus. Som regionslag er vi bindeleddet mellom Norges Birøkterlag og lokallagene.
Listen over tilsluttede lokallag og deres kontaktinformasjon finner du ved å klikke på lenken Lokallag øverst på siden.

Oslo og Akershus birøkterlag samordner arbeidet opp mot Norges Birøkterlag på vegne av lokallagene i regionen. Det inkluderer forberedelser av høringsuttalelser, samordning av synspunkter i forkant av årsmøtene i Norges Birøkterlag og koordinering av avlsarbeidet i regionen.

Laget arrangerer også medlemskvelder og andre aktiviteter for lokallagenes styrer og medlemmer. Aktiviteter som er åpne for alle lokallagenes medlemmer, vil bli publisert på denne nettsiden. Klikk på lenken Aktiviteter øverst på siden for å se hvilke aktiviteter som er planlagt og for melde deg på.

Loading