Kategorier
Hjemmeside Varroafri birøkt

Medlemsmøte om varroa-resistente bier

Torsdag 3. september inviterer Oslo og Akershus birøkterlag til medlemsmøte om varroa-resistente bier. På grunn av Coronavirus-situasjonen blir dette medlemsmøtet avholdt som et nettmøte i Microsoft Teams.

Melissa Oddie forsker på varroaresistente bier i regi av Norges birøkterlag og med støtte fra Norges forskningsråd. Hun arbeider blant annet med Terje Reinertsens bier og ser på hvordan forskjellige driftstekniske og genetiske variabler påvirker bienes evne til å tåle varroamidd.

I dette nettmøtet vil Melissa og Terje vil fortelle om dette arbeidet og hvilke resultater Melissa har kommet til så langt. De vil også dele sine tanker om hvilke driftstekniske følger dette bør ha.
Nettmøtet vil avholdes dels på engelsk, dels på norsk.

Påmelding skjer elektronisk på vår nettside ‘Aktiviteter’.
For å kunne organisere nettmøtet ber vi om at påmelding skjer innen 1. september.

Vel møtt!

Loading