Kategorier
Hjemmeside

Kompetansekurs om bier – sertifiseringsforedraget er tilgjengelig digitalt

Deltagere på kompetansekurs om bier som ikke har fått deltatt på sertifiseringsforedraget, får nå anledning til å se foredraget på nett. Se også på hjemmesiden til Norges Birøkterlag (norbi.no).

Vi presiserer at foredraget er obligatorisk for de som sertifiserer seg for første gang, mens det er frivillig for de som resertifiserer seg.

Foredraget vil i første omgang ligge tilgjengelig til og med 2. april. Det vil også bli tilgjengelig fra slutten av april og én uke.
Norges Birøkterlag ber om at lenkene til foredraget ikke spres.

Dersom du er kursdeltager og ikke har fått e-mail med lenker til videoene fra din kursansvarlige, ta da kontakt med din lokallagsleder (alternativt fylkeslagsleder Geir Antonsen). Kontaktinformasjon til lokallagsleder og fylkeslagsleder finner du på disse sidene.

Norges Birøkterlag arbeider fortsatt med en løsning for gjennomføring av eksamen digitalt 2. april og 2. mai. Mer informasjon kommer i neste uke.

Loading