Kategorier
Hjemmeside Varroafri birøkt

Hjelp med overgang til behandlingsfri birøkt

Nedre Romerike birøkterlag, med støtte fra Oslo og Akershus fylkesbirøkterlag, har satt igang en satsing for å få flere birøktere over til birøkt som ikke krever behandling av bifolket med diverse kjemiske preparater. Kjernen i dette arbeidet er å få spredd avlsmateriale og kunnskap om bifolk som har et godt immunforsvar og som selv holder varroatrykket nede på et uskadelig nivå, slik at behandling mot varroa ikke er nødvendig.

Vi ønsker at flere tar del i dette viktige arbeidet. I mars holdt Nedre Romerike birøkterlag et dagsseminar om slike bifolk, og tidligere i mai ble dette videreført med et medlemsmøte i fylkeslaget om hvordan man kan komme igang med behandlingfri birøkt. Nå tilbyr Nedre Romerike birøkterlag i samarbeid med Oslo og Akershus fylkeslag, veiledning og avlsmateriale/dronninger til dem som ønsker å gå over til behandlingfri birøkt.

De som ønsker avlsmateriale/dronninger, veiledning og hjelp til å begynne med birøkt uten bruk av veterinærmedisiner eller organiske syrer, kan ta kontakt med Anita Reinertsen i Nedre Romerike birøkterlag via SMS (eller ringe) på mobil 922 31 629.

Loading