Kategorier
Aktiviteter Varroafri birøkt

Seminar om varroatolerante bier

Nedre Romerike Birøkterlag og Oslo og Akershus Birøkterlag arrangerer igjen seminar om varroatollerante bier og medikamentfri birøkt. Vi gjennomførte dette i fjor med stor suksess, og gjentar i år. Alle er velkomne!

Seminaret holdes søndag 7. april på Misjonshuset Gjerdrum, Askhøgda 5.

Program

09 – 10 Innsjekk og kaffe

Introduksjon av Elisabeth Munthe
Foredrag ved Erik Österlund
Historier fra lokale birøktere (Olaf Lingjære og Roar Øimo)

13 – 14 Lunsj

Foredrag ved er Dr. Scient i biologi Melissa Oddie (NORBI)
Foredrag ved Professor Stephen Martin (Salford University)
Historier fra lokale birøktere (Frank Hønsen og Ellen Marie Forsberg)

Seminaret er ferdig rundt kl 17

For mer informasjon og påmelding, klikk her.

Loading

Kategorier
Varroafri birøkt

Terje Reinertsen har gått bort.

Terje Foldvik Reinertsen døde lørdag 4. november etter kort tids sykeleie.

Terje var en dyktig og nysgjerrig birøkter som stilte spørsmål ved etablerte sannheter og utfordret konvensjonelle metoder. Da varroa invaderte norske bikuber på 90-tallet, valgte Terje å avle frem bier som kunne bekjempe midden selv, fremfor å utsette biene for behandling med syrer. Det siste mente Terje var uforenlig med god bie-velferd – et standpunkt få delte den gang og som først i disse dager begynner å vinne terreng nasjonalt og internasjonalt.

I vår ble han hedret med Kongens fortjestemedalje for sitt utrettelige avlsarbeide. På Romerike finnes nå kanskje verdens beste populasjon av varroa-bekjempende bier, og forskere og birøktere fra mange land strømmer til for å studere «Reinertsen-biene». Terje arbeidet ufortrødent med nye ideer helt til det siste.

Terje var leder i Nedre Romerike birøkterlag i en mannsalder og satt i fylkeslagets styre i mange år. Han har holdt utallige kurs i birøkt og dronningavl og delte villig sin kunnskap med alle som ønsket å lære.
Ved hans bortgang har birøkter-Norge mistet en markant og innovativ birøkter – og biene har mistet en sann venn og forkjemper for deres helse og velferd.

Våre tanker går til hans kjære Anita, hans barn, barnebarn og oldebarn.

Loading

Kategorier
Varroafri birøkt

Informasjonsmøte om overgang til varroatolerante bier

Personer som har meldt sin interesse for å gå over til behandlingsfri birøkt inviteres nå til informasjonsmøte om overgang til resistente varroatolerante bier. Det blir teori og praktisk visning i bigården til Terje Reinertsen torsdag 22.juni kl 18.30.

Husk å ta med egen bidress (helst nyvasket, med tanke på potensiell smittespredning).

PÅMELDING via SMS til Anita Reinertsen, 922 31 629. 

Er det noe du ønsker å spørre om, så skriv det ned så du husker å spørre om det under møtet. Eller send spørsmålet til Anita Reinertsen i forkant. 

Referat med info fra møtet sendes ut i etterkant. 

Adresse: Kokstadhagan 10,2022 Gjerdrum 

Loading

Kategorier
Hjemmeside Varroafri birøkt

Hjelp med overgang til behandlingsfri birøkt

Nedre Romerike birøkterlag, med støtte fra Oslo og Akershus fylkesbirøkterlag, har satt igang en satsing for å få flere birøktere over til birøkt som ikke krever behandling av bifolket med diverse kjemiske preparater. Kjernen i dette arbeidet er å få spredd avlsmateriale og kunnskap om bifolk som har et godt immunforsvar og som selv holder varroatrykket nede på et uskadelig nivå, slik at behandling mot varroa ikke er nødvendig.

Vi ønsker at flere tar del i dette viktige arbeidet. I mars holdt Nedre Romerike birøkterlag et dagsseminar om slike bifolk, og tidligere i mai ble dette videreført med et medlemsmøte i fylkeslaget om hvordan man kan komme igang med behandlingfri birøkt. Nå tilbyr Nedre Romerike birøkterlag i samarbeid med Oslo og Akershus fylkeslag, veiledning og avlsmateriale/dronninger til dem som ønsker å gå over til behandlingfri birøkt.

De som ønsker avlsmateriale/dronninger, veiledning og hjelp til å begynne med birøkt uten bruk av veterinærmedisiner eller organiske syrer, kan ta kontakt med Anita Reinertsen i Nedre Romerike birøkterlag via SMS (eller ringe) på mobil 922 31 629.

Loading

Kategorier
Varroafri birøkt

Aktiviteter i mai

Torsdag 4. mai inviterer fylkeslaget til medlemsmøte om hvordan man kan komme i gang med varroa-tolerant birøkt. Da trenger du ikke å behandle biene dine mot varroa, og det er både bie-vennlig og arbeidsbesparende.
Medlemsmøtet holdes i Honningens Hus på Kløfta og starter kl 19:00. Påmelding i forkant er ikke nødvendig.

Torsdag 11. mai inviterer fylkeslaget til omvisning i Botanisk hage på Tøyen i Oslo, klokken 18:00. Dette har vært et populært og godt besøkt medlemsmøte tidligere år, og vi er veldig glade for å kunne tilby dette igjen!
Vi møtes foran Botanisk museum/Lids hus (det er det første bygget man kommer til hvis man går inn porten nærmest det gamle Munch-museet). Er det regn, tar man med paraply eller regntøy. 
Det er dårlig med parkeringsmuligheter i området, så det lønner seg å ta kollektiv transport, for eksempel T-banen. 

Påmelding i forkant er ikke nødvendig her heller.

Loading

Kategorier
Hjemmeside Varroafri birøkt

Medlemsmøte om varroa-resistente bier

Torsdag 3. september inviterer Oslo og Akershus birøkterlag til medlemsmøte om varroa-resistente bier. På grunn av Coronavirus-situasjonen blir dette medlemsmøtet avholdt som et nettmøte i Microsoft Teams.

Melissa Oddie forsker på varroaresistente bier i regi av Norges birøkterlag og med støtte fra Norges forskningsråd. Hun arbeider blant annet med Terje Reinertsens bier og ser på hvordan forskjellige driftstekniske og genetiske variabler påvirker bienes evne til å tåle varroamidd.

I dette nettmøtet vil Melissa og Terje vil fortelle om dette arbeidet og hvilke resultater Melissa har kommet til så langt. De vil også dele sine tanker om hvilke driftstekniske følger dette bør ha.
Nettmøtet vil avholdes dels på engelsk, dels på norsk.

Påmelding skjer elektronisk på vår nettside ‘Aktiviteter’.
For å kunne organisere nettmøtet ber vi om at påmelding skjer innen 1. september.

Vel møtt!

Loading