Behandlingfri birøkt

På denne siden samler vi informasjon og innlegg knyttet til arbeidet med å fremme birøkt som ikke krever behandling mot varroa. Dette arbeidet tar utgangspunkt i bier som selv klarer å hindre oppblomstring av varroamidd i løpet av sesongen.

 • Seminar om varroatolerante bier
  Nedre Romerike Birøkterlag og Oslo og Akershus Birøkterlag arrangerer igjen seminar om varroatollerante bier og medikamentfri birøkt. Vi gjennomførte dette i fjor med stor suksess, og gjentar i år. Alle er velkomne! Seminaret holdes søndag 7. april på Misjonshuset Gjerdrum, Askhøgda 5. Program 09 – 10 Innsjekk og kaffe Introduksjon av Elisabeth MuntheForedrag ved Erik ÖsterlundHistorier fra lokale birøktere (Olaf Lingjære og Roar Øimo) 13 – 14 Lunsj Foredrag ved er Dr. Scient i biologi Melissa Oddie (NORBI)Foredrag ved Professor Stephen Martin (Salford University)Historier fra lokale birøktere (Frank Hønsen og Ellen Marie Forsberg) Seminaret er ferdig rundt kl 17 For… Les mer: Seminar om varroatolerante bier
 • Terje Reinertsen har gått bort.
  Terje Foldvik Reinertsen døde lørdag 4. november etter kort tids sykeleie. Terje var en dyktig og nysgjerrig birøkter som stilte spørsmål ved etablerte sannheter og utfordret konvensjonelle metoder. Da varroa invaderte norske bikuber på 90-tallet, valgte Terje å avle frem bier som kunne bekjempe midden selv, fremfor å utsette biene for behandling med syrer. Det siste mente Terje var uforenlig med god bie-velferd – et standpunkt få delte den gang og som først i disse dager begynner å vinne terreng nasjonalt og internasjonalt. I vår ble han hedret med Kongens fortjestemedalje for sitt utrettelige avlsarbeide. På Romerike finnes nå kanskje… Les mer: Terje Reinertsen har gått bort.
 • Informasjonsmøte om overgang til varroatolerante bier
  Personer som har meldt sin interesse for å gå over til behandlingsfri birøkt inviteres nå til informasjonsmøte om overgang til resistente varroatolerante bier. Det blir teori og praktisk visning i bigården til Terje Reinertsen torsdag 22.juni kl 18.30. Husk å ta med egen bidress (helst nyvasket, med tanke på potensiell smittespredning). PÅMELDING via SMS til Anita Reinertsen, 922 31 629.  Er det noe du ønsker å spørre om, så skriv det ned så du husker å spørre om det under møtet. Eller send spørsmålet til Anita Reinertsen i forkant.  Referat med info fra møtet sendes ut i etterkant.  Adresse: Kokstadhagan… Les mer: Informasjonsmøte om overgang til varroatolerante bier
 • Hjelp med overgang til behandlingsfri birøkt
  Nedre Romerike birøkterlag, med støtte fra Oslo og Akershus fylkesbirøkterlag, har satt igang en satsing for å få flere birøktere over til birøkt som ikke krever behandling av bifolket med diverse kjemiske preparater. Kjernen i dette arbeidet er å få spredd avlsmateriale og kunnskap om bifolk som har et godt immunforsvar og som selv holder varroatrykket nede på et uskadelig nivå, slik at behandling mot varroa ikke er nødvendig. Vi ønsker at flere tar del i dette viktige arbeidet. I mars holdt Nedre Romerike birøkterlag et dagsseminar om slike bifolk, og tidligere i mai ble dette videreført med et medlemsmøte… Les mer: Hjelp med overgang til behandlingsfri birøkt
 • Aktiviteter i mai
  Torsdag 4. mai inviterer fylkeslaget til medlemsmøte om hvordan man kan komme i gang med varroa-tolerant birøkt. Da trenger du ikke å behandle biene dine mot varroa, og det er både bie-vennlig og arbeidsbesparende.Medlemsmøtet holdes i Honningens Hus på Kløfta og starter kl 19:00. Påmelding i forkant er ikke nødvendig. Torsdag 11. mai inviterer fylkeslaget til omvisning i Botanisk hage på Tøyen i Oslo, klokken 18:00. Dette har vært et populært og godt besøkt medlemsmøte tidligere år, og vi er veldig glade for å kunne tilby dette igjen!Vi møtes foran Botanisk museum/Lids hus (det er det første bygget man kommer… Les mer: Aktiviteter i mai
 • Medlemsmøte om varroa-resistente bier
  Torsdag 3. september inviterer Oslo og Akershus birøkterlag til medlemsmøte om varroa-resistente bier. På grunn av Coronavirus-situasjonen blir dette medlemsmøtet avholdt som et nettmøte i Microsoft Teams. Melissa Oddie forsker på varroaresistente bier i regi av Norges birøkterlag og med støtte fra Norges forskningsråd. Hun arbeider blant annet med Terje Reinertsens bier og ser på hvordan forskjellige driftstekniske og genetiske variabler påvirker bienes evne til å tåle varroamidd. I dette nettmøtet vil Melissa og Terje vil fortelle om dette arbeidet og hvilke resultater Melissa har kommet til så langt. De vil også dele sine tanker om hvilke driftstekniske følger dette… Les mer: Medlemsmøte om varroa-resistente bier

Loading