Kategorier
Hjemmeside

Aurskog-Høland Birøkterlag 1914-2024

Aurskog-Høland Birøkterlag, stiftet i 1914 har som sin kommune vært gjennom flere sammenslåinger og endringer. Slik våren og varmen kommer fra syd startet også den organiserte birøkten i denne kommunen fra syd. Søndre Høland Birøkterlag var først ut og startet opp helt i syd ved Ydersbond med August Iversen som leder, se bilde. Aurskog og Blaker Birøkterlag ble så stiftet i 1931av gartner Fredrik Kringen og dyrlege Ole Fretheim. Blaker var en del av Aurskog kommune frem til 1919 slik at her var det et utbredt sammarbeid. Nordre Høland Birøkterlag ble stiftet i april 1945 etter initiativ fra Ole Bakkene Bjørkelangen.

Et bilde som inneholder klær, person, utendørs, dress

Automatisk generert beskrivelse

På et felles årsmøte i lagene den 16.2.1979 ble birøkten slått sammen til ett lag med navn Aurskog-Høland Birøkterlag. 

Aurskog-Høland er i dag en kommune på drøyt 5 norske mil i luftlinje fra grensen mot Eidskog i nord til Indre Østfold i syd, den har kun 17 innbyggere pr kv.km. Leser man på gamle års protokoller har antall birøktere i Aurskog/Blaker og Høland til sammen ligget på fra bare 7 – 8 til 30 organiserte røktere med et gjennomsnitt på 10 – 15 kuber pr røkter, noen få røktere med 30 til 40 kuber samt et par større røktere. Årene fra 1970 til 2015 ser det ut til å ha vært svært liten aktivitet. Det har vært og er fortsatt svært få med mer enn 50 kuber i dag. Utviklingen de senere årene har derimot vært at mange har forsøkt seg, gått på kurs, hatt noen få kuber og så sluttet av ulike årsaker. Det er i 2024 ca. 30 organiserte røktere i laget, de fleste med mellom 5 til 15 kuber. Alltid plass til fler.   

De aller fleste har sine kuber stående hjemme med produksjon til hjemmebruk samt litt til slekt/ venner og til småsalg. Det er svært lite flytting av kuber til lyngtrekk. Nå er det slik at mange bor slik til at biene finner lyng i nærheten. Enkelte ville nok likevel hatt god nytte av å flytte kubene inn på de store skogområdene i øst for å utnytte lyngtrekket bedre. 

Loading