Kategorier
Ukategorisert

Programårbok for 2022

Årets programårbok er nå klar. Du finner den under fanen Aktiviteter.

God lesning!

Loading

Kategorier
Ukategorisert

Referat fra årsmøtet 10. februar er lagt ut.

Oslo og Akershus regionslag avholdt sitt årsmøte 10. februar. Du finner den nye styresammensetningen og referat fra årsmøtet under fanen Tillitsvalgte i menyen.

Årsmøtet takket avtroppende tillitsvalgte for sin innsats for birøkterlaget:

  • Bernt Toverud, avtroppende varamedlem til styret
  • Kristian J Røysland, avtroppende styremedlem
  • Lars Erik Nygård, avtroppende revisor
  • Lars Christensen, avtroppende medlem av valgnemden

Loading

Kategorier
Ukategorisert

Nybegynnerkurs i birøkt våren 2022

Flere lokallag i Oslo og Akershus vil arrangere nybegynnerkurs i birøkt våren 2022. Hvis du har lyst å begynne med birøkt, er disse nybegynnerkursene første steg til en givende og lærerik hobby – og kanskje en næringsvei også etter hvert.

Følgende lokallag vil arrangere nybegynnerkurs denne våren:

  • Nedre Romerike birøkterlag
  • Oslo og omegnen birøkterlag
  • Bybi Oslo
  • Fet birøkterlag
  • Asker birøkterlag
  • Aurskog – Høland birøkterlag

Gå inn på oversikten over lokallag i menyen for å finne kontaktinformasjon til lokallaget. Se også på lokallagets nettsider eller facebooksider for mer informasjon om kursene.

Fant du ikke et nybegynnerkurs i nærheten av der du bor? Ta kontakt med ditt nærmeste lokallag og spør om de ikke kan arrangere et nybegynnerkurs, de også.

Loading

Kategorier
Ukategorisert

Innfanging av svermer i Oslo og Akershus

Det er sesong for at biene svermer. Skulle du være så heldig å oppleve dette naturfenomenet, kan du hjelpe til med at biene får et nytt hjem hos en kyndig birøkter.
Birøkterlag og birøktere drar ut for å fange inn svermene, så ser du en sverm, kan du kontakte birøkterlagene og birøkterne på denne oversikten over svermefangere i Oslo og Akershus.

Svermer ser skumle ut, men er harmløse. Biene har magen full av honning, nok for tre døgn, og har forlatt sitt hjem på leting etter et nytt sted å bo. Dette er deres naturlige måte å formere seg på. Med seg i svermen har de dronningen, og svermen er først og fremst opptatt av å beskytte henne.

Loading

Kategorier
Ukategorisert

Det er nå åpnet for påmelding til medlemsmøtet den 6. mai

6. mai inviterer Oslo og Akershus regionsbirøkterlag til foredrag om masseproduksjon av bifolk med Arash Rayzan fra Bærum birøkterlag. Han har laget en ‘biefabrikk’ som kan produsere nesten 100 kuber i løpet av en sesong, og skal fortelle hvordan han går frem.

Etter foredraget blir det diskusjon om løst og fast rundt årets birøkt.

Påmelding gjøres under Aktiviter.

Loading

Kategorier
Ukategorisert

Påmelding til medlemsmøte 8. april er åpnet

8. april inviterer Oslo og Akershus regionsbirøkterlag til et foredrag om allergisk sjokk forårsaket av bistikk. Dette er viktig helse- og sikkerhetsinformasjon for alle birøktere. Påmelding gjøres under Aktiviter.

Loading

Kategorier
Ukategorisert

Programårboken for 2021 er klar!

Årets programårbok er nå tilgjengelig for nedlasting under Aktiviteter øverst på siden. I programårboken finner du informasjon om alle aktiviteter som er planlagt i alle lokallag i regionen vår.  På grunn av Covid-epidemien, kan noen av disse planene endres, og dere oppfordres derfor til å følge med på nettsider og facebook-sider til de respektive lokallag.  Informasjon om disse nett- og facebook-sidene finner du under Lokallag øverst på siden.

Loading

Kategorier
Ukategorisert

Nybegynnerkurs i birøkt

ByBi i Oslo tar imot påmelding til grunnkurs i birøkt med oppstart 16. februar. Teoridelen blir digital med fysiske bigårdsbesøk og praktisk opplæring senere i sesongen.

Informasjon og påmelding til kurset finner du her: https://bybi.no/aktivitet/grunnkurs-i-birokt-2021/

Loading

Kategorier
Ukategorisert

Nybegynnerkurs i Oslo og Akershus i 2021

Det er stor etterspørsel etter nybegynnerkurs i regionen vår, men ikke alle lokallag vil klare å avholde et slikt kurs i 2021 på grunn av Corona-epidemien. De lokallagene som har egen facebook-side eller nettside, vil annonsere eventuelle nybegynnerkurs der. Du finner lenker til disse sidene under «Lokallag».

Til hjelp for dem som ønsker å delta på nybegynnerkurs i 2021, vil vi på denne siden informere om nybegynnerkurs som blir arrangert i regionen vår. Følg med og se om det blir arrangert et kurs i nærheten av der du bor!

Loading

Kategorier
Ukategorisert Varroafri birøkt

Medlemsmøte om varroa-resistente bier

Torsdag 3. september inviterer Oslo og Akershus birøkterlag til medlemsmøte om varroa-resistente bier. På grunn av Coronavirus-situasjonen blir dette medlemsmøtet avholdt som et nettmøte i Microsoft Teams.

Melissa Oddie forsker på varroaresistente bier i regi av Norges birøkterlag og med støtte fra Norges forskningsråd. Hun arbeider blant annet med Terje Reinertsens bier og ser på hvordan forskjellige driftstekniske og genetiske variabler påvirker bienes evne til å tåle varroamidd.

I dette nettmøtet vil Melissa og Terje vil fortelle om dette arbeidet og hvilke resultater Melissa har kommet til så langt. De vil også dele sine tanker om hvilke driftstekniske følger dette bør ha.
Nettmøtet vil avholdes dels på engelsk, dels på norsk.

Påmelding skjer elektronisk på vår nettside ‘Aktiviteter’.
For å kunne organisere nettmøtet ber vi om at påmelding skjer innen 1. september.

Vel møtt!

Loading