Hjem

Velkommen til Oslo og Akershus birøkterlags nettsider. Nedenunder finner du de siste nyhetene våre.

 • Terje Reinertsen har gått bort.

  Terje Foldvik Reinertsen døde lørdag 4. november etter kort tids sykeleie.

  Terje var en dyktig og nysgjerrig birøkter som stilte spørsmål ved etablerte sannheter og utfordret konvensjonelle metoder. Da varroa invaderte norske bikuber på 90-tallet, valgte Terje å avle frem bier som kunne bekjempe midden selv, fremfor å utsette biene for behandling med syrer. Det siste mente Terje var uforenlig med god bie-velferd – et standpunkt få delte den gang og som først i disse dager begynner å vinne terreng nasjonalt og internasjonalt.

  I vår ble han hedret med Kongens fortjestemedalje for sitt utrettelige avlsarbeide. På Romerike finnes nå kanskje verdens beste populasjon av varroa-bekjempende bier, og forskere og birøktere fra mange land strømmer til for å studere «Reinertsen-biene». Terje arbeidet ufortrødent med nye ideer helt til det siste.

  Terje var leder i Nedre Romerike birøkterlag i en mannsalder og satt i fylkeslagets styre i mange år. Han har holdt utallige kurs i birøkt og dronningavl og delte villig sin kunnskap med alle som ønsket å lære.
  Ved hans bortgang har birøkter-Norge mistet en markant og innovativ birøkter – og biene har mistet en sann venn og forkjemper for deres helse og velferd.

  Våre tanker går til hans kjære Anita, hans barn, barnebarn og oldebarn.

 • Hjelp med overgang til behandlingsfri birøkt

  Nedre Romerike birøkterlag, med støtte fra Oslo og Akershus fylkesbirøkterlag, har satt igang en satsing for å få flere birøktere over til birøkt som ikke krever behandling av bifolket med diverse kjemiske preparater. Kjernen i dette arbeidet er å få spredd avlsmateriale og kunnskap om bifolk som har et godt immunforsvar og som selv holder varroatrykket nede på et uskadelig nivå, slik at behandling mot varroa ikke er nødvendig.

  Vi ønsker at flere tar del i dette viktige arbeidet. I mars holdt Nedre Romerike birøkterlag et dagsseminar om slike bifolk, og tidligere i mai ble dette videreført med et medlemsmøte i fylkeslaget om hvordan man kan komme igang med behandlingfri birøkt. Nå tilbyr Nedre Romerike birøkterlag i samarbeid med Oslo og Akershus fylkeslag, veiledning og avlsmateriale/dronninger til dem som ønsker å gå over til behandlingfri birøkt.

  De som ønsker avlsmateriale/dronninger, veiledning og hjelp til å begynne med birøkt uten bruk av veterinærmedisiner eller organiske syrer, kan ta kontakt med Anita Reinertsen i Nedre Romerike birøkterlag via SMS (eller ringe) på mobil 922 31 629.

 • Aktiviteter i mai

  Torsdag 4. mai inviterer fylkeslaget til medlemsmøte om hvordan man kan komme i gang med varroa-tolerant birøkt. Da trenger du ikke å behandle biene dine mot varroa, og det er både bie-vennlig og arberidsbesparende.
  Medlemsmøtet holdes i Honningens Hus på Kløfta og starter kl 19:00. Påmelding i forkant er ikke nødvendig.

  Torsdag 11. mai inviterer fylkeslaget til omvisning i Botanisk hage på Tøyen i Oslo, klokken 18:00. Dette har vært et populært og godt besøkt medlemsmøte tidligere år, og vi er veldig glade for å kunne tilby dette igjen!
  Vi møtes foran Botanisk museum/Lids hus (det er det første bygget man kommer til hvis man går inn porten nærmest det gamle Munch-museet). Er det regn, tar man med paraply eller regntøy. 
  Det er dårlig med parkeringsmuligheter i området, så det lønner seg å ta kollektiv transport, for eksempel T-banen. 

  Påmelding i forkant er ikke nødvendig her heller.

 • Programårbok og aktivitesplan for 2023

  Programårboken for 2023 og fylkebirøkterlagets aktivitetsplan for 2023 er nå tilgjengelig. Se under menyvalget Aktiviteter.

 • Referat fra årsmøtet 9. februar er lagt ut.

  Oslo og Akershus fylkesbirøkterlag avholdt sitt årsmøte 9. februar. Du finner den nye styresammensetningen og referat fra årsmøtet under fanen Tillitsvalgte i menyen.

  Årsmøtet takket avtroppende tillitsvalgte for sin innsats for fylkeslaget:

  Per Sigmund Bø, avtroppende styreleder

  Didrik Lund, styreleder frem til 15. september 2022

  Terje Reinertsen, avtroppende styremedlem

  Ingjärd Øien, avtroppende varamedlem til styret

  Roar Øimo, avtroppende varamedlem til styret

  Elisabeth Munthe, avtroppende medlem av valgnemden

Loading